View

User research

User research is a foundation of a great product, it tells you how to make our product right for the customer and how to improve it if it’s not.

Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand
Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand

User research

User research is a foundation of a great product, it tells you how to make our product right for the customer and how to improve it if it’s not.

รับศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ User Research

บริการรับศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ User Research ทำความเข้าใจลูกค้า เพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในธุรกิจคุณ

Trusted by

การออกแบบ User Experience สำหรับ Mobile Apps หรือ เว็บไซต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า ไม่ได้มาจากการคาดเดา หรือคิดแทนผู้ใช้ว่าต้องการอะไร แต่เกิดจากการทำ “User Research” วิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้จริง ทั้งความต้องการ และอุปสรรคปัญหาที่ผู้ใช้พบ เพื่อให้ทีมออกแบบประสบการณ์ สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานได้

User Research คืออะไร?

User Research คือ การศึกษา ทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์ เว็บแอป และแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

การทำ User Research ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานเป็นใคร มาจากไหน ต้องการอะไร มีปัญหาอย่างไร เพื่อที่นักออกแบบประสบการณ์ (UX) จะได้ออกแบบ/พัฒนา Product หรือช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ข้อดีของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้

  • เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นำไปใช้พัฒนา Product ได้อย่างตอบโจทย์
  • ปรับปรุง หรือแก้ปัญหาประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างตรงจุด
  • ได้คะแนน Usability Testing สูง ป้องกันไม่ให้เกิดการ Revisions ในภายหลัง เนื่องจากในการทำเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน จะต้องมีการทดสอบ Usability หรือความง่ายในการใช้งาน หากทดสอบแล้สคะแนนต่ำ จะต้องเสียเวลาและงบประมาณในการแก้ไขภายหลัง 
  • ช่วยเชื่อมต่อความต้องการของผู้ใช้งาน (User Needs) เข้ากับธุรกิจ (Business) ได้อย่างลงตัว

ขั้นตอนการทำวิจัยผู้ใช้ User Research

  1. Objective/Goal

ตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ Research เพื่อกำหนดทิศทาง วิธีการศึกษา และคำถามที่สำคัญ ได้อย่างถูกต้อง และตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ

  1. Hypotheses

ตั้งสมมติฐานเบื้องต้นของการใช้งานจากประสบการณ์ หรือพฤติกรรมเดิมของ User รวมถึงตั้งคำถามถึงสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำให้ Product ของเราพัฒนา และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น

  1. Methods

ออกแบบวิธีการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐาน รวมถึงคำถามที่เราอยากรู้เพื่อใช้ในการพัฒนา User Experience เช่น การทำ Survey (การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อยืนยันสมมติฐาน) หรือ Focus Group / In-depth Interview (การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อหา Insight) 

  1. Conduct

ดำเนินการศึกษาตามกระบวนการเพื่อยืนยันสมมติฐาน หรือหา Key Findings ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ Product หรือธุรกิจ

  1. Synthesis

สังเคราะห์ข้อมูล หรือ Key Findings ที่เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนจาก Data เป็น Information ที่สำคัญต่อการพัฒนา Product และธุรกิจ

รายละเอียดบริการ User Research ของ Criclabs (แพ็คเกจ, ราคา, ข้อมูลบริการ)

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ รับศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ User Research สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ Email: hello@criclabs.co หรือคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา โดยสามารถปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทำไมต้องเลือกบริการ User Research กับ Criclabs?

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ หรือ User Research ที่ดี ไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ แต่ยังสามารถตอบคำถามที่เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้ เช่น ทำไมผู้ใช้เข้าเว็บไซต์แต่ไม่ทำสิ่งใดเลย ทำไมผู้ใช้กดสินค้าเข้าตะกร้าแต่ไม่กดชำระเงิน เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์เหล่านี้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการ Research ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ Product และธุรกิจ รวมถึงมีเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วย

Criclabs มีความเชี่ยวชาญในการทำ User Research และมีความเข้าใจธุรกิจขนาดต่าง ๆ โดยเป็น One-Stop Service ด้านไอทีและดิจิทัล ผสมผสานเป็น Solution ที่ตอบโจทย์ของธุรกิจ จากความเชี่ยวชาญด้าน Software House และ IT Consultant เข้าไว้ด้วยกัน มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง Data Analyst & Tools รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า จึงทำให้สามารถนำไปพัฒนา Digital Product ที่สร้าง Impact และประสิทธิภาพได้ มอบคำแนะนำ แนวทาง และกลยุทธ์เพื่อใช้โซลูชั่นและบริการด้านไอทีที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ธุรกิจคุณได้ดีที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Facebook: https://facebook.com/criclabs.co

Instagram: https://www.instagram.com/criclabs.co

Email: hello@criclabs.co

User research

Services

No items found.

FAQ

Professional working process, They delivered a lot more than we expect in the way they envision our branding into the design of the website.
Nakamol
CEO & Founder of Waymaker

Contact Us

If you have a project in mind or are simply interested in finding out more, get in touch and let’s get things moving.

Select an option
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.