View

Strategy

Uncover business pain points and come up with impactful solution for your business and digital product

Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand
Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand

Strategy

Uncover business pain points and come up with impactful solution for your business and digital product

Criclabs ผู้ช่วยให้บริการวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

ในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจการได้ เพราะเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพราะฉนั้นบริการวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผน ออกแบบโครงการสร้างของการใช้เทคโนโลยีในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตัดสินใจในการเลือกใช้ ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายของธุรกิจ

Trusted by

บริการวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลช่วยธุรกิจในด้านไหนบ้าง?

ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ดังนี้

 1. ช่วงก่อนการให้บริการ - บริการการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลสามารถช่วยให้คุณทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและออกแบบ Product หรือ Service ที่เหมาะสมได้ รวมถึงทำให้ธุรกิจของคุณออกแบบภาพลักษณ์ หรือ Character ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากยังส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการด้านการตลาด ที่ทำให้ช่องทางออนไลน์ของธุรกิจ เช่น Website สามารถสร้าง Traffic และ Conversion ที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้
 2. ช่วงหลังการให้บริการ - นอกจากนี้บริการการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจเชิงธุรกิจ จากการวิเคราะห์ยอดขาย ความต้องการ หรือ Feedback จากลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานตอบโจทย์ความต้องการและสามารถเติบโตได้ในระยะยาว

สรุปข้อดีของวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัล Digital Strategy Service

ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ก็สามารถสร้าง Product หรือ Service ออนไลน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ และบริการการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลยังทำให้ธุรกิจสามารถใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เป็นการติดกระดุมเม็ดแรกถูกตั้งแต่ต้น ไม่ต้องคอยปรับแก้ในภายหลัง เพื่อเราสร้างจากความต้องการของลูกค้าจริงนั่นเอง

ทำไมต้องเลือก Criclabs?

ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านมักจะประสบกับปัญหาอยากมีการวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่ดี แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง จะจ้างที่ปรึกษาก็เกินงบประมาณของบริษัทที่ขนาดไม่ใหญ่ Criclabs เล็งเห็นถึงปัญหาในจุดนี้ เราจึงสร้าง Solution แบบ End-to-End ด้าน Digital สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญ่ รวมถึง Startup เพื่อให้คุณได้สามารถสร้างกลยุทธ์บนพื้นฐานของความเข้าใจ ไปจนถึงกระบวนการสร้าง Digital Product/Service ที่ดีให้กับลูกค้าและเกิด Impact กับธุรกิจ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการที่เหมาะสมกับเป้าหมาย เพื่อให้คุณได้ Digital Product ที่ตอบโจทย์ในงบประมาณที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

Criclabs รับวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัล Digital Strategy Service

 1. User Research - การศึกษา ทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์ เว็บแอป และแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพ
 2. Branding Strategy- วิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหาหรือเป้าหมายของแบรนด์ เพื่อพัฒนา Brand Concept และ Brand Target เพื่อวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์และการทำการตลาด
 3. SEO - บริการรับทำ SEO เพิ่มยอดขาย ทั้งภายในเว็บไซต์ (On-page) และภายนอกเว็บไซต์ (Off-page) ด้วยกระบวนการแบบสายขาวระดับองค์กร ถูกต้อง และยั่งยืน
 4. Data Analytics - การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการสรุปข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ

ผลงานของเรา

Criclabs ได้มีโอกาสพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ธุรกิจ ในรูปแบบ Custom Software ให้กับทั้งลูกค้าในต่างประเทศ และในประเทศไทยอาทิ

 • ในประเทศ
  - องค์กรภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
  - องค์กรเอกชน เช่น บริษัท Galderma Thailand
 • ต่างประเทศ
  - สหรัฐอเมริกา
  - สิงค์โปร์

โดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานเข้าเราได้ที่นี่

Strategy

Services

Data Analytics

Data is a very important factor for business decision making, we will help you make the most out of your data by turning it into relevant information. Data analytics helps you to proactively anticipate customer needs, mitigate risk, offer relevant products, and optimize the customer experience.

Search Engine Optimization

Effectively generate leads from search engines. SEO enables you to build brand credibility and promote better cost management for your marketing in a long term.

Branding strategy

From our understanding of your target combining with how you want to position your brand. Branding strategy will help you connect with your target in a way that benefits your marketing strategy in the long run.

User research

User research is a foundation of a great product, it tells you how to make our product right for the customer and how to improve it if it’s not.

FAQ

No items found.
Every stakeholder is happy, and deliverables are neat and on time
Maelyn
Managing Partner of M & Sullivans Co., Ltd

Related Blog

No items found.

Contact Us

If you have a project in mind or are simply interested in finding out more, get in touch and let’s get things moving.

Select an option
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.