View

Database & Dashboard

Turn your hard-to-read and scattered data into a visually analytical dashboard to enable you to make the most out of your valuable data.

Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand
Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand

Database & Dashboard

Turn your hard-to-read and scattered data into a visually analytical dashboard to enable you to make the most out of your valuable data.

ออกแบบ และรับทำ Dashboard

ออกแบบการบริหารจัดการ Data ของธุรกิจ เข้าถึง Insight จากลูกค้าและภายในองค์กร รวมถึงรับทำ Dashboard รายงานทางธุรกิจเพื่อพัฒนากลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Trusted by

รู้จักบริการทำ Dashboard พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสร้างรายงานทางธุรกิจ 

ในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล สามารถพูดได้ว่า Asset ที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งคือ Data  ใครที่มี Data สามารถ Visualize ให้เข้าใจง่าย และพัฒนาเป็น Business Implication ได้ ยิ่งมีความได้เปรียบ แต่หลาย ๆ คน ยังเจอปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากมีความยุ่งยาก  การสรุปข้อมูลที่แตกต่างกันทำได้ยาก และใช้เวลานานในการเตรียมข้อมูล 

โดยปกติการสร้าง Report สรุปข้อมูลเป็น Data Visualization แบบ Manual ต้องเริ่มตั้งแต่ดึงข้อมูลต่าง ๆ ออกมาสรุปใน Excel โดยใช้ Pivot Table หรือ Vlookup จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ มาทำเป็นกราฟสรุป ใน Powerpoint จะเห็นว่า กว่าจะได้ Report ที่ดูเข้าใจง่าย ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และใช้เวลามาก ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันจริง ๆ

บริการทำ Dashboard พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสร้างรายงานทางธุรกิจ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญ สำหรับธุรกิจ

การสร้าง Dashboard และ Database คืออะไร?

Dashboard คือ การนำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ มาสรุป และสร้างเป็นรายงานภาพรวมของธุรกิจ สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียว ในรูปแบบ Data Visualization สรุปเป็นกราฟที่เข้าใจง่าย แตกต่างจากรายงานทั่วไป ที่มักเป็นสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร Dashboard จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่แม่นยำ และทันเวลา

การทำ Dashboard ให้สามารถสรุปข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ และ Real-time จำเป็นต้องมี Database หรือฐานข้อมูล ที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ถ้าสามารถรวมข้อมูลจากทุกแผนกในองค์กรให้อยู่ภายในฐานข้อมูลเดียวกันได้ จะยิ่งทำให้ Dashbard ที่ได้มีประสิทธิภาพสูง

ข้อดีของบริการสร้าง Dashboard 

  • สรุปข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลจำนวนมาก ให้เข้าใจง่ายได้แบบง่าย ๆ
  • การมี Automated Dashboard ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาทำ Report เองทุกครั้ง
  • มองเห็นภาพรวม เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ ทำให้วางกลยุทธ์ได้ถูกต้อง
  • ข้อมูลที่ได้ เป็นข้อมูลแบบ Real-time สนับสนุนการตัดสินใจที่แม่นยำ
  • ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูแนวโน้ม และคาดการณ์ทิศทางในอนาคตได้
  • สร้าง KPIs ติดตาม วัดผลการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ได้
  • Dashboard สรุปข้อมูลเป็นภาพ ที่มีสีสัน ทำให้การดูสรุปรายงาน ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

รูปแบบการออกแบบและจัดทำ Dashboard แต่ละประเภท

รูปแบบของ Dashboard แบ่งได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คือ

  1. Strategic Dashboard - เป็น Dashboard ที่สรุปข้อมูลต่าง ๆ สำหรับประกอบการวางแผนด้านกลยุทธ์ มักจะแสดงเป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้จัดการทุกระดับ 
  2. Operational Dashboard - เป็น Dashboard สำหรับตรวจสอบและจัดการการดำเนินงาน เช่น แดชบอร์ดรายงานแคมเปญทางการตลาด สรุปว่า แต่ละแคมเปญจ่ายไปเท่าไหร่ ได้ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ ทำให้สามารถสรุปได้ว่าแคมเปญไหนมีประสิทธิภาพ หรือแคมเปญไหนต้องปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น
  3. Analytical Dashboard สำหรับ Data Analyst - เป็น Dashboard สำหรับการวิเคราะห์ ​​ประกอบไปด้วย ข้อมูลจำนวนมาก ทั้งข้อมูลย้อนหลัง ผลการเปรียบเทียบข้อมูล เช่น Dashboard บริหารยอดการขาย เป็นต้น

รายละเอียดบริการ Dashboard ของ Criclabs

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ รับทำ Dashboard รายงานทางธุรกิจ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ Email: hello@criclabs.co หรือคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา โดยสามารถปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทำไมต้องเลือก Criclabs?

Criclabs มีความเชี่ยวชาญในการ ออกแบบและสร้าง Dashboard รายงานทางธุรกิจ โดยเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญในการหา insight, data analytics, research รวมถึงการวางแผนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เข้าใจธุรกิจทุกขนาด ผสมผสานความสามารถระหว่าง Software House และ IT Consultant มอบ Solution ที่ตอบโจทย์ของธุรกิจได้จริง

ช่องทางการติดต่อ

Facebook: https://facebook.com/criclabs.co

Instagram: https://www.instagram.com/criclabs.co

Email: hello@criclabs.co

Database & Dashboard

Services

No items found.
Professional working process, They delivered a lot more than we expect in the way they envision our branding into the design of the website.
Nakamol
CEO & Founder of Waymaker

Contact Us

If you have a project in mind or are simply interested in finding out more, get in touch and let’s get things moving.

Select an option
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.