Design
0
mins

User Research มีผลต่อการออกแบบ UI อย่างไร?

User Research มีผลต่อการออกแบบ UI อย่างไร?
User Research มีผลต่อการออกแบบ UI อย่างไร?

หลายคนคงเคยได้ยิน หรือ เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ User Interface (UI) , User Experience (UX) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ คือ เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการใช้งานผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และ ประสบการณ์การการใช้งานจริง หากอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น

  • User Interface (UI) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมหน้าจอของผู้ใช้งาน ซึ่ง UI จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสวยงาม น่ามอง
  • User Experience (UX)  คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ได้รับ จะให้ความสำคัญกับอารมณ์ และ ความรู้สึกของผู้ใช้งานโดยตรง

ขอยกตัวอย่างการทำงานของ User Interface (UI) / User Experience (UX) ได้แก่ แอปพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกของแอป จะเห็นว่าบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ จะมีการแบ่งสัดส่วน หมวดหมู่ของสินค้าอย่างสวยงามเข้าใจง่าย เรียกว่า หน้าจอของผู้ใช้งาน (UI) หลังจากที่เราทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว เกิดประสบการณ์ในการใช้งานของแอปนี้ ว่าชอบหรือไม่ชอบ อยากกลับเข้ามาใช้งานอีกครั้งหรือเปล่า ในส่วนนี้ เรียกว่า ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง (UX)

User Research คืออะไร?

User Research คือ การวิจัยเก็บข้อมูลทางด้านประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้งานจริง โดยหน้าที่หลักนำข้อมูลมาวิเคราะห์ศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ปัจจุบันหลายๆ ธุรกิจ หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน UX กันมากขึ้น แล้ว User Research มีผลต่อการออกแบบ UI อย่างไร Criclabs  มีคำตอบมาให้แล้ว

UX Researcher เป็นนักวิจัยที่นำข้อมูลของผู้ใช้งานวิเคราะห์ โดยจะคำนึงถึงต้องคำนึงถึงปัญหาของผู้ใช้งานจริง ที่เข้ามาใช้งานผลิตภัณฑ์โดยตรง เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรม ปัญหาต่างๆ จุดบกพร่องที่ส่งผลต่อการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และ นำข้อมูลวิเคราะห์จุดนี้มาใช้ปรับปรุง UI ซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน UI Design  ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

User Research การศึกษาวิจัยผู้ใช้จะเข้ามาช่วยในการออกแบบ UI ได้อย่างไร?

แน่นอนว่า User Research  คือผู้ที่คอยวิจัยปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ให้เราสามารถมองเห็นปัญหาของผู้ใช้งานจริง ๆ แล้ว มีปัญหาอะไรบ้าง และ สามารถให้ UI นำข้อมูลเหล่านั้นออกแบบมาพัฒนาให้ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพสวยงาม น่าใช้งาน ตรงต่อความต้องของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อดีของการทำ User Research ที่หลายคนยังไม่รู้

  • ได้รับข้อมูลที่มีความละเอียดสูง ถูกต้องและแม่นยำของผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น จากการพูดคุยสังเกตุผู้ใช้โดยตรง
  • การเก็บข้อมูลตรงจุดกลุ่มกับความต้องการและได้รับรู้ภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
  • ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียเกี่ยวกับการออกแบบได้อย่างตรงประเด็น จากผู้ทดสอบใช้งานจริง 

เทคนิควิธีการทำ User Research ประยุกต์ใช้ Design Thinking ได้

ขั้นตอนการทำ User Research สามารถแบ่งออกได้ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1. Prototyping คือ การสร้างต้นแบบของไอเดียให้เป็นจริง เพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งานจริง หรือ ลูกค้า เป็นการลดต้นทุนในการสร้าง โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกๆปเรื่อย เป็นขั้นตอนที่ได้รับ FeedBack กลับมาพัฒนาไอเดียได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  2. Testing คือ ทดสอบกับผู้ใช้จริง หลังได้รับ FeedBack จากขั้นตอน Prototyping แล้ว กลับมาพัฒนา แก้ไขจุดบกพร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปให้ผู้ใช้จริงหรือกลุ่มเป้าหมายจริงใช้ลองใช้งาน

ตัวอย่างเครื่องมือในการทำ User Research เช่น https://maze.co 

สนใจออกแบบ UI แบบเต็มรูปแบบกับ Criclabs ต้องทำอย่างไร?

การทำ User Interface หรือ UI ที่ดี ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคด้านนี้โดยเฉพาะ  ควบคู่กับการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษา ดูแลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

Criclabs มีความเชี่ยวชาญในบริการทำ user Interface หรือ UI เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณ มียอดขายโดยเฉพาะ ที่รวมความเชี่ยวชาญด้าน Software Development , ซอฟต์แวร์ Website หรือ Application อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงสร้าง Impact ให้กับธุรกิจของคุณ ช่องทางการติดต่อ Criclabs 

บริการอื่น ๆ ของ Criclabs

Criclabs เป็น Software House ที่มีความเชี่ยวชาญในดิจิทัล แบบ end-to-end ให้คำแนะนำจนถึงการดูแลองค์รวม ไม่ว่าจะเป็น บริการรับทำ Wireframing รับออกแบบ Wireframe แอป เว็บไซต์ รับทำ web development โครงร่างเว็บ ออกแบบและปรับแต่งเว็บไซต์เต็มรูปแบบ, รับพัฒนา web application, บริการสร้างระบบเชื่อมต่อ API, รับศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ User Research, รับทำ QA Design ตรวจสอบดีไซน์เว็บ รวมถึงรับวางกลยุทธ์ให้แบรนด์สินค้า และบริการทำ SEO เพื่อสร้างยอดขาย