View

Development

Select the best option to create an impactful product that helps achieve your business goals.

Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand
Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand

Development

Select the best option to create an impactful product that helps achieve your business goals.

Criclabs บริษัทรับพัฒนาระบบเว็บและเขียนแอพแบบ End-to-End สำหรับธุรกิจ

สำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน คงไม่มีธุรกิจไหนที่สามารถดำเนินธุรกิจแบบ Offline 100% เนื่องจากต้อง Interact มีปฏิสัมพันธ์ หรือสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางออนไลน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกดิจิทัล เพราะฉนั้นบริการรับพัฒนาระบบเว็บและเขียนแอพจะช่วยให้ธุรกิจสรรสร้างและพัฒนา Digital Product ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Trusted by

บริการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคืออะไร?

บริการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคือ Solution สำหรับธุรกิจแบบ End-to-End ในการพัฒนา Digital Product, Online Channel หรือ Computer Program สำหรับธุรกิจตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น Website, Web apps, Mobile Apps หรือ Software ต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการ ด้วย Service ที่ตอบโจทย์และครอบคลุมตั้งแต่

 • Strategy: การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยกำหนด Direction ของ Product
 • Design: การออกแบบประสบการณ์ UX และ UI ของ Product
 • Development: กระบวนการในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น เพื่อให้ได้ Product ที่มีคุณภาพสูงสุด

บริการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Criclabs มีอะไรบ้าง?

 1. Website Development (Webflow) - บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตามความต้องการของลูกค้าทางธุรกิจ บนพื้นฐาน UX/UI ที่ได้มาตรฐาน รองรับ Responsive Design
 2. Web Application - บริการรับออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานใน Web browser ได้โดยไม่ต้องโหลดแอปฯ สำหรับธุรกิจที่ต้องการ Function การทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Website
 3. Mobile Application - บริการสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานบนอุปกรณ์โทรศัพท์ Smart Phone ทั้ง IOS และ Android และรองรับทุกขนาดหน้าจอ เพื่อสร้างประสบการณ์สำหรับ Mobile First
 4. Infrastructure and DevOps - บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการปรับการทำงานขององค์กรให้สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์/แอป/ระบบ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
 5. Database & Dashboard - บริการออกแบบการบริหารจัดการ Data เพื่อหา Insight ของธุรกิจ และพัฒนา Dashboard รายงานทางธุรกิจเพื่อพัฒนากลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Mobile Application และ Web Development ต่างกันอย่างไร?

Mobile Application และ Website ล้วนเป็น Computor Program เหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ Mobile Application เป็น Computor Program ที่ออกแบบมาให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ Smartphone ส่วน Website ถูกแบบมาให้ทำงานบน Browser แต่ทั้ง Mobile Application และ Website ล้วนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่จะเป็นตัวกำหนดว่าควรพัฒนาแบบใด

ประโยชน์ของบริการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

Mobile Application และ Website สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ

 • Mobile Application และ Website สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ
 • เป็นช่องทางสำหรับการขายสินค้าและบริการเพิ่มยอดขาย รายได้ให้ธุรกิจ
 • เป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เช่น โปรแกรมความภักดี หรือ Loyalty Program ได้ เช่น การสะสมแต้ม การแลกรับสิทธิ์ส่วนลด เป็นต้น
 • เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน

ขั้นตอนการทำงาน

 1. Requirement Gathering เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อนำมาวิเคราะห์ ก่อนออกแบบประสบการณ์และโครงสร้างการทำงาน
 2. Holistic Analysis เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม Input ที่เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ Business, Customer, รวมถึง Competitor
 3. Wireframing ออกแบบ Wireframe เพื่อกำหนดส่วนประกอบ โครงสร้าง และการทำงานตามประสบการณ์ของ User ที่ได้ออกแบบตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
 4. UI Design ออกแบบ Interface ต่างๆ อาทิ รูปลักษณ์ และ Anitmation เพื่อให้ Product ที่มีสวยงาม แตกต่าง และตอบสนองความต้องการของ User
 5. Development ดำเนินการพัฒนาตาม UX และ UI ที่ออกแบบไว้ รวมถึง Function การทำงานต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. Testing ทดสอบ Logic และการทำงานทั้งหมดของ Website หรือ Application เพื่อ Ensure คุณภาพของ Product ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
 7. Delivery ส่งมอบ และบริการให้คำปรึกษาหลังส่งมอบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

รายละเอียดบริการพัฒนาเว็บไซต์และแอปฯ อื่นๆ ของ Criclabs

ถ้าคุณมีความต้องการพัฒนา Software หรือ Digital Tool อื่นๆ นอกเหนือจาก Service ของเรา Criclabs สามารถและยินดีที่จะช่วยให้คุณได้ Product ที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายพวกเราเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือก Criclabs?

ถ้าคุณมีความต้องการที่จะสร้าง Digital Product เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำธุรกิจในโลกออนไลน์ และมองหา Partner ที่จะช่วยคุณวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา Product ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพแบบ End-To-End เพราะเรา Criclabs ไม่ได้เป็น Software House ที่ทำหน้าที่แค่รับพัฒนา Product แต่เรามีกระบวนการที่ช่วยคุณวิเคราะห์ถึงปัญหา พัฒนา Solution ที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง รวมถึงให้คำแนะนำ และเลือกสรรค์ Technology หรือ Tool ที่เหมาะสมให้ตามเป้าหมายและงบประมาณ

ผลงานของเรา

ด้มีโอกาสพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ธุรกิจ ในรูปแบบ Custom Software ให้กับทั้งลูกค้าในต่างประเทศ และในประเทศไทยอาทิ

 • ในประเทศ
  - องค์กรภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
  - องค์กรเอกชน เช่น บริษัท Galderma Thailand
 • ต่างประเทศ
  - สหรัฐอเมริกา
  - สิงค์โปร์

โดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานเข้าเราได้ที่นี่

Development

Services

Integration & APIs

Streamline your workflow in a more highly efficient manner by connecting and bundling your daily-use services with other productivity products/platforms.

Database & Dashboard

Turn your hard-to-read and scattered data into a visually analytical dashboard to enable you to make the most out of your valuable data.

Infrastructure & DevOps

Start saving costs by finding the most suitable infrastructure of your product and streamline your DX (Developer Experience) to get the most out of your developers.

Mobile application

Keep up with the mobile-first user experience to provide the best CX to your target groups. Increase your target engagement of your product by providing a native mobile experience.

Web application

Materialize your start-up ideas into a concrete and tangible business output by combining impactful functionality to your website.

Webflow development

Build your own online business credentials with a full-fledge customized design that serves your business goals.

FAQ

No items found.
Professional working process, They delivered a lot more than we expect in the way they envision our branding into the design of the website.
Nakamol
CEO & Founder of Waymaker

Related Blog

No items found.

Contact Us

If you have a project in mind or are simply interested in finding out more, get in touch and let’s get things moving.

Select an option
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.