Business
0
mins

องค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล คืออะไร มีอะไรบ้าง?

องค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล คืออะไร มีอะไรบ้าง?
Supanus Poolthaveetham
Managing Director
องค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล คืออะไร มีอะไรบ้าง?

ในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคแห่งดิจิทัล ทุก ๆ อย่างล้วนขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันกระแสอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการทำธุรกิจ ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ 

การใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพราะอย่างนั้นจึงทำให้ต้องสร้างธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล คืออะไร?

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล คือสินค้า หรือบริการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด นั่นจึงก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งองค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่ดี ควรมีดังนี้

 • นวัตกรรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ หรือความคิดที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ใช้งานง่ายมากขึ้น และมีความประหยัดขึ้น เป็นต้น
 • นวัตกรรมนั้นจะต้องสร้างจากแนวคิดใหม่ ต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยทำมาก่อน หรือเป็นสิ่งมีความสามารถมากกว่า
 • นวัตกรรมเมื่อมีความแปลกใหม่แล้ว ที่สำคัญก็คือจะต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรือประโยชน์ต่อชุมชน สังคมก็ได้
 • นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมานั้น ต้องมีโอกาสที่จะพัฒนา หรือนำไปต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ หรือต่อยอดในการนำไปใช้งาน

ข้อดีของการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล

เมื่อเราทราบถึงองค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่ดี และได้นำไปประยุกตใช้จริงกับธุรกิจของเรา จะมีข้อดีดังนี้

 • การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลจะทำให้สินค้า หรือบริการนั้นเกิดความแตกต่างได้อย่างโดดเด่น
 • นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลสามารถช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นให้กับเรา และจะยังช่วยมีกำไรที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
 • สามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีความกระชับได้มากยิ่งขึ้น
 • ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่าย และความผิดพลาดได้

องค์ประกอบที่สำคัญของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

องค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่สำคัญ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ได้ดังนี้

1. Online Platform เป็นการสร้างธุรกิจให้มีตัวตนอยู่ในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง Facebook , Instagram หรือสื่ออื่น ๆ บนโลกออนไลน์ แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างในทุก Platform เนื่องจากจะยากต่อการดูแล เลือกแค่ Platform ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเราเท่านั้น และมี 3 สิ่งที่ต้องทำด้วยกันคือ

 • Online Presence คือการมีสถานะบนโลกออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นหน้าร้านออนไลน์ นอกจากนี้ควรมีการโฆษณาตามเว็บต่าง ๆ 
 • Online Selling เมื่อเรามีหน้าร้านธุรกิจบน Platform ต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องมีตามมาคือการขายออนไลน์ ช่องทางในการสั่งซื้อ เพื่อที่ลูกค้าเกิดความสนใจขึ้นมา การมี Online Selling จะสามาถทำให้ปิดการขายได้ดียิ่งขึ้น
 • Online Security ระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ มีความสำคัญกับทั้งลูกค้า เเละธุรกิจ โดยธุรกิจจะต้องกำหนดนโยบายในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างพนักงานกับบริษัท เพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดจาก Hacker และยังรวมไปถึงการดูเเลรักษาข้อมูล Payment ของลูกค้าด้วย

2. Business Strategy ในยุคดิจิทัลแบบนี้ การวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยการจะสร้างกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ หากมีข้อมูลมากพอ ก็จะสามารถวิเคราะห์ และนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้เป็นอย่างดี สามารถแบ่งย่อย ๆ ได้ดังนี้

 • Digital Marketing เป็นการส่งเสริมการขายโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยจะเน้นไปที่ Ads ต่าง ๆ การทำ SEO SEM เป็นต้น
 • Mobile-based Solutions ในปัจจุบันมีพฤติกรรมการใช้ Smartphone ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น Platform ที่สร้างขึ้นจะต้องตอบสนองกับการใช้งานบนมือถือได้ทุกรูปแบบ ซึ่งการที่ทำแบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

3. Relationship การมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจ และสังคม ทั้งด้านความรับผิดชอบ ไปจนถึงด้านการทำงาน เพื่อทำให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ร่วมในการใช้บริการธุรกิจของเรา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 • Customer Interaction โดย Platform ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาต้องทำให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายที่สุด สามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ใดก็ได้
 • Supplier Interaction การทำธุรกิจนอกจากลูกค้าจะสำคัญแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเป็นยุคออนไลน์เเล้วทำให้การติดต่อกันระหว่างธุรกิจกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ดังนั้นหากบริษัทมีวิธีที่ดี ก็จะทำให้ประหยัดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบได้
 • Customer Relationship Management เป็นการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ความพึงพอใจ การเลือกซื้อ และปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นตัวช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. Data and Technology เป็นข้อมูล และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจดิจิทัล สองสิ่งนี้จะสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

 • Efficiencies through technology เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะกับงานเพื่อดึงประสิทธิภาพออกมาสูงสุด
 • Cloud Computing เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งช่วยเก็บข้อมูล และยังเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อลด Fix Cost ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบต่าง ๆ ไปจนถึงซฮฟต์เเวร์อีกมากมายอีกด้วย

5. Business Management แน่นอนว่าการทำงานทุกอย่างต้องทำงานอย่างเป็นระบบ ย่อมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับองค์กร เพราะอย่างนั้นการจัดการภายในองค์กรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เมื่อจัดการภายในองค์กรได้ดี การทำงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น

 • Internal Operation คือการสร้างความเข้าใจการใช้งานโปรเเกรมต่าง ๆ ของบุคคลภายในองค์กร ไปจนถึงสร้างความเข้าใจระบบการทำงานเพื่อดึงประสิทธิภาพการใช้งานออกมาได้อย่างดีที่สุด
 • Product and Service ควรศึกษาสินค้าของตัวเองให้เข้าใจมากที่สุด เพื่อที่จะหาลูกเล่นใหม่ที่น่าสนใจ ถ้าเราทราบถึงสินค้าของตัวเองมาก ก็จะสามารถหาจุดเด่นของสินค้าตัวเองได้ง่ายดายขึ้น
 • Human Factors แน่นอนว่า ถ้าเรามีคนที่ดี มีทีมที่ดีอยู่ในองค์กร ก็จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ แต่การจัดการกับคนก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากต่อการจัดการเช่นกัน

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลจะช่วยเปลี่ยนธุรกิจคุณได้อย่างไร?

องค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลจะสามารถช่วยเปลี่ยนธุรกิจของคุณ ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีหลายด้าน โดยจะทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า และยังสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อีกด้วย และสามารถเก็บลูกค้าเดิมไว้ได้ นอกจากนี้ยังทำให้องค์กรมองเห็นถึงกลยุทธ์ที่จะต้องใช้เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาตำแหน่งทางการตลาดไว้ได้

ตัวอย่างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

เมื่อได้ทราบถึงองค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลไปแล้ว ในส่วนนี้จะมายกตัวอย่างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลต่าง ๆ ที่หลายองค์กรนำไปประยุกต์ใช้ และประสบความสำเร็จ

1.  นวัตกรรมเพื่อช่วยในการจัดการและพัฒนาระบบภายในองค์กร

1.1 Profit Model เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับหาวิธีการสร้างรายได้ให้กับองค์กรด้วยวิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ยกตัวอย่างองค์กร เช่น Netflix ที่เปลี่ยนช่องทางการสร้างรายได้จากแค่ร้านเช่า CD DVD เปลี่ยนเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อดูแบบออนไลน์ จนประสบความสำเร็จ

1.2 Core Process เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจให้มีความแปลกใหม่ และความโดดเด่นจากคู่แข่ง เช่น ZARA ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้า ให้ผลิตได้อย่างรวดเร็วขึ้น จนทำให้เป็นผู้นำด้านแฟชั่นในปัจจุบันได้ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์กลายเป็น “Fast Fashion”

2. นวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า

2.1 Service นวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานสินค้า และบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร เช่น บริษัท TOYOTA นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการแจ้งปัญหาเข้าศูนย์บริการ เพื่อที่จะให้สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

2.2 Channel คือนวัตกรรมที่ออกแบบให้ธุรกิจได้มีช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงลูกค้า รวมไปถึงการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น บริษัท Nestle ใช้นวัตกรรมเพื่อออกแบบเครื่องชงกาแฟสด Nespresso เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะสามารถให้ลูกค้าได้เข้าถึงกาแฟที่มีคุณภาพดี มีความสดใหม่ โดยสามารถชงดื่มเองได้

 สนใจบริการด้านการสร้างกลยุทธ์แบรนด์รวมถึงบริการอื่นๆ ของ Criclabs ต้องทำอย่างไร?

Criclabs เป็นบริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ธุรกิจ ที่มีบริการให้คุณได้เลือกสรรมากมาย ทั้งรับวางกลยุทธ์ให้แบรนด์สินค้า บริการวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัล และอีกหลากหลายบริการ หากคุณมีความสนใจเราสามารถมอบคำแนะนำ แนวทาง เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแน่นอนครับ